دوم آذر (بيست و سوم نوامبر) سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران.
یادش را گرامی میداریم