کارگران شهرداری بندرماهشهر روز یکشنبه ۱۹ آذر برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.
کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود تجمع کردند.