Tuesday, February 28, 2017

پرونده سازی جدید برای زندانی سیاسی علی معزی


زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه از زندان گوهردشت کرج پس از ملاقات با خانواده اش ربوده شد و تا هفته ها از او خبری نبود؛ اینک در بند ۲۰۹ اوین محبوس است.
بنا به این گزارش این زندانی قرار است توسط قاضی جلاد صلواتی مجددا محاکمه شود.
اخیرا بازجویان جنایتکار اطلاعات س‍پاه برای وی اتهامات آخوند ساخته جدیدی...

No comments:

Post a Comment