Monday, February 27, 2017

بحران درونی نظام بر سر نمایش انتخابات - مجیزگویی آخوند روحانی از خامنه ای


برای سومین روز پیاپی آخوند روحانی در سخنرانی خود بار دیگـر باند رقیب را بخاطر حملاتش به دولت بر سر برجام، مورد حمله قرار داد و گفت که در دوران احمدی‌نژاد وضعیت بانکی کشور به دوران قاجار برگشته بود.
وی گفت:‌خوب شما دیدید ما یک مرتبه برگشتیم ۱۰۰ سال عقب یک دفعه, تمام تعاملات ما با دنیا از طریق بانکی بود یک دفعه رفتیم سراغ صرافی, بعد ۱۰۰ سال...

No comments:

Post a Comment