Monday, July 31, 2017

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت و فراخوان به محاکمه آمران قتل عام 67

جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت روز یکشنبه ۸ مرداد  طی بیانیه یی به محاکمه آمران و عاملان قتل عام ۶۷ فراخوان دادند.
در این بیانیه آمده است: «در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد ماه سال ۶۷ در شرایطی که آمران و عاملان آن در مناصب بالای حکومتی صراحتا به جنایات خود اعتراف کرده و بعضا به آن کشتار و قتل عام افتخار نموده اند و قاتلانی همچون وزیر اطلاعات وقت فلاحیان میگوید: حتی اگر کسی که تنها نشریه ای را خوانده بود محکوم به اعدام بود و متاسفانه دنیا تا کنون در برابر آن ساکت بوده... 
ما زندانیان سیاسی که هم اکنون هم شاهد نقض گسترده حقوق بشر در زندانهای...


No comments:

Post a Comment