Monday, July 31, 2017

شقه و بحران رژیم آخوندی پس از تصویب تحریم‌های جدید آمریکا

وی در واکنش به باند رقیب، گفت: «به برجام افتخار می‌کنیم، مخالفان به جای ادامه ادعاها باید پاسخگوی پیش‌بینی‌های سراپا اشتباه خود باشند».
عراقچی، معاون وزارت خارجه رژیم، نیز در واکنش به حملات باند رقیب گفت: «اگر آمریکا سپاه رو تحریم نکرده بود.. شما باید به من اعتراض میکردید که عراقچی چیکار کردی در برجام که حالا آمریکا دیگه با ما دوست شده؟ ... حتما عصبی نخواهیم شد حتما احساساتی نخواهیم شد حتما خودزنی نخواهیم کرد».

در همین حال، یک مهره باند روحانی درباره مواضع دلواپسان اتمی گفت: «آرزوی سعید جلیلی و مابقی دلواپسان از تیر ۹۴، این بود که برجام بالاخره روزی به تیر غیب گرفتار شود. این هم حکایتی عجیب...


No comments:

Post a Comment