Monday, July 31, 2017

هراس فزاینده رژیم یک ماه پس از گردهمایی بزرگ مقاومت در سلسله‌ برنامه‌های تلویزیون حکومتی

تلویزیون تحت امر خامنه ای در ادامه سلسله برنامه های پراز ترس و نگرانی خود درباره گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس که آن را استمرار حماسه فروغ جاویدان و تهاجم ارتش آزادی توصیف می کند، به حمایت فزاینده از مجاهدین و دادخواهی خون شهیدان قتل عام۶۷ در داخل کشور اذعان کرد.
تلویزیون رژیم:‌ «در دورهمی چندی پیش در بورژه در حومه پاریس برگزار شد. دورهمی با حضور مقامات سابق غربی سناتورها و فرماندهان نظامی امریکا, نمایندگان معارضان سوری و این چهره, ترکی فیصل, شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات این کشور. اینها همصدا با مجاهدین براندازی نظام ایران را خواستار شدند و از این گروه تروریست....


No comments:

Post a Comment