Monday, July 31, 2017

حمله یک جوان آزاده به یک آخوند در تهران

گزارشهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکیست که یک آخوند حکومتی و سرکوبگر در خیابان طوس تهران توسط یک جوان مورد تهاجم قرار گرفت و مجروح شد.
این جوان پس از گوشمالی آخوند حکومتی شعار داد:‌ این هم انتقام اصغر. 
پهلوان اصغر نحوی پور چندی پیش پس از گوشمالی یک آخوند حکومتی که برای چند دختر در متروی شهر ری مزاحمت ایجاد کرده بود، با شلیک گلوله مزدوران خامنه ای از نزدیک هدف قرار گرفت و جان باخت.....


No comments:

Post a Comment