Monday, July 31, 2017

اعتراف عضو مجلس آخوندی به ۷۰ هزار کولبر زحمتکش در غرب ایران

خضری، عضو مجلس آخوندی از پیرانشهر روز شنبه شمار کولبران در مناطق غربی کشور را تا ۷۰ هزار نفر اعلام کرد.
این جمعیت عظیم از هموطنان محروممان که برای امرارمعاش به کولبری روی آورده اند همواره در معرض حملات جنایتکارانه ماموران خامنه ای هستند.
تنها در سال ۹۵، ١٥٤ کولبر توسط مزدوران جنایتکار خامنه ای هدف گلوله قرار گرفته اند؛ که ٦٦ نفر از آنان جان خود را از دست داده و ٨٨ تن دیگر زخمی شده‌اند.
ازسوی دیگر، رژیم ضد مردمی آخوندی به بهانه ساماندهی مبادله ...


No comments:

Post a Comment