Monday, July 31, 2017

یورش گارد ویژه به زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان گوهردشت

گارد ویژه زندان گوهردشت کرج، روز یکشنبه هشتم مردادماه به سالن ۱۲ واقع در بند ۴، که بند زندانیان سیاسی و عقیدتی است به طور وحشیانه حمله کرده و این زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در ادامه آنها زندانیان را به ضرب و شتم به سالن ده که مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سیستم شنود است منتقل کردند.
گارد سرکوب به وسایل شخصی زندانیان آسیب فراوانی وارد کردند. 
این زندانیان هنگام جابجایی اجباری و یورش به اعتراض....


No comments:

Post a Comment