Wednesday, August 30, 2017

تجمع مردم سنندج در اعتراض به سوزاندن یک کارگر توسط مأموران شهرداری

صدها نفر از مردم سنندج روز سه شنبه هفتم شهریور در اعتراض به مرگ کارگری که در جریان به آتش کشیدن ساختمانی نیمه کار از سوی عوامل شهرداری رژیم، جان خود را از دست داد، در مقابل استانداری رژیم در سنندج تجمع کردند.
معترضان ضمن حمل پیکر این کارگر مقابل استانداری رژیم تجمع کرده و خواستار محاکمه و مجازات آمران و عاملین این اقدام ضد انسانی شدند.
تجمع کنندگان همچنین اعلام کردند که امروز چهارشنبه نیز اعتراضات خود...


No comments:

Post a Comment