Tuesday, August 8, 2017

مسدود شدن حسابهای بانکی متعلق به رژیم در چین

رسانه‌های حکومتی از مسدود شدن حسابهای بانکی شرکتهای متعلق به رژیم آخوندی در چین خبر دادند.
رسانه‌های سپاه پاسداران نوشتند: «چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ما است؛ دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌ها، تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه نظام است. 
این رسانه هم‌چنین خاطرنشان کردند: کشورهای کویت...


No comments:

Post a Comment