Wednesday, August 30, 2017

تجمع اعتراضی در تبریز، همدان و کرمانشاه

اقشار مختلف میهنمان در شهرهای تبریز، همدان و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در تبریز کسبه پاساژ شیخ صفی روز سه شنبه ۷ شهریور در اعتراض به پلمپ مغازه هایشان توسط شهرداری رژیم در منطقه هشت تجمع کردند.....


No comments:

Post a Comment