Tuesday, August 8, 2017

واشنگتن پست: ارتقای روابط عربستان و آمریکا در دوران ترامپ

بهبود روابط عظیمی در روابط عربستان- ایالات متحده تحت این دولت وجود داشته است.
بنظر من پرزیدنت ترامپ مصمم است تا با متحدانش در منطقه برای مقابله با توسعه طلبی و تروریزم ایرانیان همکاری کند.
-    بشار اسد بیش از ۵۰۰ هزار نفر را کشته است. ما با ایالات متحده برای پایان دادن به مشکل سوریه کار میکنیم.
-    موفقیت در موصل نشاندهنده عزم دولت ایالات متحده و همچنین ارتش عراق میباشد.
-    سنی ها و شیعیان باید در عراق متحد و دخیل باشند...

No comments:

Post a Comment