Wednesday, August 30, 2017

وزیر ارتباطات آخوند روحانی: من افتخار می‌کنم که کارمند وزارت اطلاعات بودم

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات آخوند روحانی روز سه شنبه هفتم شهریور در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم درباره خبرها در فضای مجازی در مورد سابقه اش گفت:‌ «من افتخار می‌کنم که کارمند وزارت اطلاعات بودم. اما موارد نادرستی که در این زمینه به اینجانب نسبت داده شده اساساً دروغ است».
گزارشهای منتشر شده حاکی است محمد جواد آذری جهرمی از شکنجه گران اطلاعات اخوندی بوده و بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را برعهده داشته است
دستیار ویژه وزیراطلاعات (گشتاپوی) آخوندی...

No comments:

Post a Comment