Sunday, August 27, 2017

پیام مادر رضاییهای شهید در حمایت از زندانیان سیاسی درحال اعتصاب غذا

فرزندان عزیز مردم ایران که در زندان گوهردشت در حال اعتصاب غذا هستید،
پیام دلیرانه شما را که در بیست و ششمین روز اعتصاب غذا از زندان گوهردشت فرستاده بودید شنیدم و با دلی جریحه دار از رنجها و مشکلات شما غرق افتخار شدم. از طرف مادران شهدای مجاهد خلق به شما و به همه فرزندان عزیزم که در زندان گوهردشت و دیگر زندانها برای رسیدن به حقوق و کرامت انسانی خودتان درحال اعتصاب غذا هستید، درود می فرستم. 
دعا می کنم که خدا پشت و پناهتان باشد و در مقابل شکنجه ...


No comments:

Post a Comment