Thursday, August 10, 2017

کابینه پیشنهادی آخوند روحانی؛ در بر همان پاشنه می‌چرخد

کیهان: وزیران با وعده‌ها همخوانی دارند؟ دولت باید به خاطر کوتاهی در شنیدن حرفهای خامنه‌ای در ۴ سال گذشته «توبه» کند / وطن امروز: «آیا در ایران قحط الرجال است؟»... «دولت پیرتر شد» / صبح نو: «رفتن یا به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری» یکی از دو اتفاق مهم کابینه است / شاید اکنون عده ای بگویند این کابینه هولناک است
با اعلام وزیران پیشنهادی توسط آخوند روحانی، جدال میان باندهای حکومتی بر سر ترکیب کابینه وارد دور جدیدی شده است.
روزنامه کیهان که نماینده خامنه‌ای سیاستهای آن را تعیین می‌کند، با تیتر «وزیران با وعده‌ها همخوانی دارند؟» نوشت: برخی معتقدند با حضور چهره‌هایی نظیر آخوندی، زنگنه و ربیعی....


No comments:

Post a Comment