Wednesday, August 30, 2017

تجمع اعتراضی در تبریز، همدان و کرمانشاه

یکی از تجمع کنندگان گفت که شهرداری به طور ناگهانی متوجه شده که پاساژهای این بازار جزو فضای سبز و املاک شهرداری است و پس از آن اقدام به پلمپ چندین مغازه کرده است و این کار باعث اعتراض مغازه دارن شده است. البته برای همه روشن است که شهرداری باج میخواهد.
در همدان نیز پرسنل مخابرات نسبت به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود وپرداخت نشدن حقوق عقب افتاده ...


No comments:

Post a Comment