Friday, August 11, 2017

اذعان رژیم به اجباری بودن برکناری آخوند جلاد پورمحمدی

روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خود به عقب‌نشینی آخوند روحانی از ابقای آخوند پورمحمدی، عضو کمیسیون مرگ در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اذعان کرد.
این روزنامه حکومتی نوشت: «دو اتفاق قابل بحث و تامل در واقع واجد پیامدهای اجتماعی و اجرایی دیگر هم رخ داده است؛ رفتن یا به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری و دیگری انتخاب یا اجبار به ماندن وزیر کشور است که هر دو از چالش‌های روحانی پیش از انتخابات و پس از آن به حساب می‌آمد که ... اولی از جنبه اجتماعی و روحی و روانی ....


No comments:

Post a Comment