Friday, August 11, 2017

۱۳ اعدام در یکروز شامل یک اعدام جمعی ۱۱نفری و اعدام یک نوجوان

رژیم ضدبشری آخوندی در روز پنجشنبه ۱۹ مرداد دست کم ۱۳ زندانی را به دار آویخت.
۱۱ تن از آنان در یک اقدام سبعانه به طور جمعی در زندان بیرجند اعدام شدند. یکی از زندانیان که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد علیرضا تاجیکی نام داشت. او زندانی جوانی بود که به هنگام بازداشت ۱۵ ساله بود و پس از تحمل شش سال حبس در زندانهای قرون وسطایی رژیم و بارها قرار گرفتن در معرض اعدام سرانجام بر اساس پرونده یی پر ابهام و با نادیده گرفتن درخواست مکرر خانواده اش برای اعاده دادرسی به چوبه دار آویخته شد. یک زندانی نیز در متی کلای بابل (استان مازندران) اعدام شد.
‌امواج فزاینده سرکوب و بیلان نزدیک به ۳۱۰۰ اعدام...


No comments:

Post a Comment