Wednesday, August 9, 2017

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در پارلمان انگلستان

در یک کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان شماری از نمایندگان هر دو مجلس از احزاب اصلی این کشور، و وکلای برجسته از کمیته حقوق بشر و کانون وکلای انگلستان و ولز، قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ با حکم خمینی را محکوم ....


No comments:

Post a Comment