Wednesday, August 30, 2017

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ۳۲ روز شد

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج امروز چهار شنبه هشتم شهریور سی و دومین روز اعتصاب غذای خود را می گذرانند.
گفته می شود وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان اعتصابی زندان گوهردشت روبه وخامت گذاشته است آنها در اعتراض به یورش وحشیانه گارد ویژه و انتقال اجباری زندانیان سیاسی به سالن ۱۰ از روز یکشنبه ۸ مرداد دست به اعتصاب‌غذا زده اند. 
زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج در سی امین رو اعتصاب غذای خود با انتشار بیانیه‌یی عموم هموطنان را به همبستگی با حرکت حق‌طلبانه خود فراخواندند و از آنها خواستند که....


No comments:

Post a Comment