Friday, August 11, 2017

حرکت های اعتراضی کارگران، بازاریان، غارت شدگان و مردم در شهرهای مختلف ایران

اقشار مختلف میهنمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، عسلویه، آمل، سنندج و دزفول  تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در عسلویه کارگران فاز ۱۳ پارس جنوبی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد در مقابل ورودی فاز ۱۳ تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پرداخت چند ماه حقوق عقب افتاده خود شدند.
دیگر نیروهای پیمانکاری این شرکت نیز به جمع کارگران پیوستند. 

روز چهارشنبه۱۸ مرداد  غارت شدگان پروژه مسکن شیده برای دومین بار طی روزهای اخیر؛ در اعتراض به وعده های دروغین در مقابل سازمان هواپیمایی تجمع اعتراضی برگزار..


No comments:

Post a Comment