Thursday, August 10, 2017

کابینه روحانی، کابینه شکنجه‌گران، جلادان، پاسداران و گروگانگیرها

کابینه‌ای که حسن روحانی در روز ۱۷ مرداد به مجلس رژیم ارتجاع معرفی کرد، مشتی پاسدار، گروگانگیر، جلاد و شکنجه‌گر هستند که بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب، قتل‌عام و صدور تروریسم و بنیادگرایی و کشتار مردم منطقه داشته‌اند.
نگاهی به کارنامه شماری از وزرای جدید روحانی نشان می‌دهد که همچنانکه مقاومت ایران در اطلاعیه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ پس از نمایش انتخابات اعلام کرد «در دوره دوم روحانی ویرانی‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی و سرکوب و اختناق سیاسی ادامه دارد. روحانی، نه ‌می‌خواهد و نه ‌می‌تواند در بنیادها و ساختار و رفتار این رژیم عقب‌مانده‌ی ضد تاریخی، تغییر جدی ایجاد کند. ... از کسی که در ۳۸ سال گذشته در سرکوبی و جنگ‌افروزی در مقامهای درجه اول امنیتی و نظامی همین رژیم خدمت کرده و از همان اوائل خواهان به دار کشیدن توطئه‌گران در نماز جمعه بوده است، بیش از این نباید انتظار....


No comments:

Post a Comment