Monday, August 28, 2017

اجاره مسکن در ایران ۴۶ درصد گرانتر شد

بدنبال گرانی کالاهای مورد نیاز مردم اجاره مسکن هم سرسام آور گران شده است.
رسانه های رژیم از گرانی ۴۶ درصدی اجاره مسکن خبر دادند.
یک عضو مجلس آخوندی گفت:‌ متاسفانه از ابتدای تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخی مناطق تهران تا ۴۶ درصد رشد داشته که این با هیچ منطقی سازگار نیست.

همین عضو مجلس آخوندی بیکاری را دردی کهنه در حاکمیت آخوندها توصیف کرد و خطاب به آخوند روحانی که آمار غلط در مورد بیکاری می دهد گفت:‌ «در بهار سال جاری نرخ بیکاری استان ۱۱ و هشت دهم درصد اعلام شده است اما هم جنابعالی و هم همه نمایندگان استان لرستان میدانند این آمار کاملا غیر واقعی است با ارائه آمار غیر واقعی نه تنها گره ای از مشکلات مردم باز نمیشود بلکه دچار اشتباه در تصمیم گیری و خود فریبی نیز می شویم... حال و روز صنعت در کشور خوب....


No comments:

Post a Comment