Sunday, August 13, 2017

دزدی ۳۰ دکل نفتی در یک شب در حاکمیت ولایت فقیه خامنه ای

درجریان درگیریهای باندی، بیژن زنگنه وزیر نفت آخوند روحانی فاش کرد که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در یک شب ۳۰ دکل نفتی تنها به یک فرد فروخته شده است.
وی روز شنبه ۲۱ مرداد  در مصاحبه با سایت مجلس آخوندی موسوم به خانه ملت گفت: «قرارداد ۳۰ دکل شامل ٢٠ دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکل ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».
وی گفت: «انعقاد قرارداد تمامی این دکل ها توسط یک فرد انجام شده است...


No comments:

Post a Comment