Monday, August 7, 2017

غیظ رژیم آخوندی ز جنبش دادخواهی و فراگیر شدن شعار نه جلاد نه شیاد

خبرگزاری بسیج ضد مردمی خامنه ای، به اوج گیری جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام سال ۶۷ و همزمان با برنامه سه روزه سیمای آزادی در سالگرد کشتار ۳۰ هزار گل سرخ واکنش هراس آلود نشان داد.
این خبرگزرای نوشت: سازمان مجاهدین خلق ایران بیشترین فعالیت تبلیغاتی و نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران سازماندهی کرده است.
بسیج ضد مردمی با غیظ بسیار از اجتماعی شدن شعار نه جلاد نه شیاد و تاثیرآن در شقه نظام آخوندی، افزود: «موضوع لاینحل این که برخی از جریانات داخلی در شرایط فعلی با چه منطقی به حمایت از عملکرد مجاهدین پرداخته و با زیر سوال بردن حوادث دهه شصت سعی در عوض کردن جای شهید و جلاد دارند».
خبرگزاری بسیج ضد مردمی از افشاگریهای مجاهدین....


No comments:

Post a Comment