Thursday, August 10, 2017

ایران: نوجوان زندانی علیرضا تاجیکی توسط رژیم ضدبشری آخوندی در شیراز اعدام شد

دژخیمان خامنه ای صبح امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد سرانجام علیرضا تاجیکی نوجوانی را که از ۱۵ سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود اعدام کردند.
مقاومت ایران روز گذشته به اقدام فوری برای نجات علیرضا تاجیکی زندانی ۲۰ ساله در زندان عادل آباد شیراز که در هنگام بازداشت ۱۵ساله بوده، فرا خواند و خواستار مداخله عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر اعدامهای خودسرانه و ارگانهای مدافع کودکان برای جلوگیری از این جنایت ضد بشری شد.
سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای خواهان توقف...


No comments:

Post a Comment