Sunday, August 27, 2017

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در تهران، شیراز، ایلام و یزد

روز شنبه رانندگان تاکسی در تهران، شیراز و یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در تهران گروهی از رانندگان شرکت تاکسیرانی ویژه در اعتراض به ادغام با شرکت فراگشت در محلی موسوم به دپو واقع در اطراف ترمینال های ۴ و ۶ این فرودگاه تجمع کردند و دست از کار کشیدند.
در شیراز رانندگان تاکسی در اعتراض به مشکلات عدیده خود از جمله بیمه، مسافربرهای شخصی، اسنپ در چهارراه پانزده خرداد، اول خیابان قصرالدشت تجمع کردند.
در ایلام رانندگان تاکسی در اعتراض به وضعیت صنفی و عدم....


No comments:

Post a Comment