Wednesday, August 30, 2017

اعتراف رژیم آخوندی:‌ تحریم‌ها صرفاً بر روی کاغذ برداشته شده

دیکتاتوری زهر خورده خامنه‌ای همچنان با امید بر برداشته شدن تحریم‌های اتمی و به دنبال آن آزادسازی میلیاردها دلار و همچنین برقراری مناسبات بانکی با جامعه بین‌المللی است،
تازه‌ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس رژیم ضمن اعتراف به شکست تمامی سیاست‌های نظام آخوندی در راستای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین از جمله تأکید می‌کند: «تحریم بانکی ایران صرفاً بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت و ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا از یک سو و عدم انگیزه، اراده و ...


No comments:

Post a Comment