Tuesday, August 8, 2017

جنبش دادخواهی، هراس جلادان؛ کار کردن با مجاهدین بسیار مهم و ضروری است

با اوج گیری جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و مفتضح شدن فیلمسازیهای حکومتی و سفارشی خامنه ای، رسانه های حکومتی گزارشی از نشست بررسی بازنمایی چهره مجاهدین در سریالهای تلویزیونی، منتشر کرده اند که حاکی از بسیج مهره های اطلاعاتی رژیم برای مقابله با استقبال اجتماعی از مجاهدین است.
یک رسانه حکومتی در گزارش خود از این نشست می نویسد: محمد صادق کوشکی با طرح این سؤال که چه لزومی دارد به مجموعه‌ای مانند سازمان مجاهدین خلق در تلویزیون پرداخته شود، گفت: تقریباً در برنامه‌های صدا و سیما خیلی کم به این سازمان پرداخته شده است وی با بیان این که در دهه هفتاد سیاست این بود که اسم این سازمان در رسانه‌ها برده نشود، گفت: ما باید در مورد سازمان مجاهدین خلق آنقدر اطلاعات به مردم می‌دادیم که در مورد اعدام‌ها....


No comments:

Post a Comment