Friday, August 11, 2017

بحران خشکسالی ۹۴ درصد کشور را فراگرفته است

بحران روبه رشد محیط‌زیست در ایران که به یقین معلول سیاست‌های مخرب حاکمیتی غارتگر و چپاولگر بنام ولی‌فقیه می‌باشد، اکنون به بروز خشکسالی گسترده در سراسر کشور راه برده است.
به گفته رئیس حکومتی در مرکز خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی کشور، بحران در این زمینه که با بی‌عملی و بی‌تفاوتی دولت آخوند روحانی طی چهار سال گذشته روبرو بوده، «۹۴ درصد» از فلات بزرگ ایران را زیر پوشش خود گرفته است.

این کارگزار رژیم با اشاره به اینکه کل پهنه استان خوزستان دچار وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید در مقیاس کوتاه‌مدت است، گفت: «بخش‌های عمده استان‌های خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌هایی از استان‌های زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کهگیلویه و ....


No comments:

Post a Comment