Monday, August 7, 2017

کابوس«شقه» و «زنگ خطر اساسی» از «موج جدیدی از نگرانی ها»

رسانه های حکومتی پر است از خبرهای آویختن روحانی، ظریف و لاریجانی رییس مجلس ارتجاع به مهمانهای خارجی نمایش تحلیف، برای زنده کردن «برجام» و شل کردن حلقه تحریمها.
تاج زاده با سوز و گداز دیرهنگام بعداز ۳۶ روز از برگزاری اجلاس بزرگ مقاومت ایران در پاریس نوشته است: «تلاش گردانندگان همایش آن بود که هویت و حقانیت خود را از اثبات «نمایشی»بودن انتخابات در ایران و «پوشالی»بودن برجام بگیرند».
این مهرة نظام آخوندی در ادامه نوشته است: «در کنار طرح کلیدواژه‌هایی مانند انتخابات نمایشی و امنیتی‌بودن و میانه‌رونبودن روحانی در همایش، باید به واژه کلیدی دیگری اشاره کرد...


No comments:

Post a Comment