Tuesday, August 8, 2017

سفر تاریخی پادشاه اردن به رام الله برای گفتگو با محمود عباس رئیس دولت فلسطین

ملک عبدالله پادشاه اردن روز دوشنبه ۱۶ مرداد وارد رام الله شد.
ملک عبداﻟله دوم و پرزیدنت محمود عباس، پس از مراسم استقبال رسمی در رام اﻟله، حدود دو ساعت گفت‌وگو کردند.
در اولین دیدار خود از مقر عباس در رام الله در ۵ سال گذشته پادشاه اردن با فرش قرمز مورد استقبال قرار گرفت.

هدف از این سفر کوتاه و کم سابقه که دو هفته پس از وقوع دور جدیدی از خشونتها در بیت المقدس انجام می شود. 
این دو رهبر پیش از این بارها با یکدیگر در امان یا دیگر پایتختهای کشورهای منطقه دیدار کرده بودند. اما این نخستین سفر پادشاه اردن طی ۵ سال اخیر به کرانه باختری در طول پنج سال...


No comments:

Post a Comment