Tuesday, August 8, 2017

بحران ارز- شکست سیاست‌های راهبردی رژیم آخوندی

روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی که یکی از پارامترهای تعیین کننده برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده رژیم آخوندی است، اکنون با گذشت قریب دو ماه از برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله نوشت: ««این روزها نرخ ارز در حالی روند رو به رشد را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی معکوس دولت...


No comments:

Post a Comment