Friday, August 11, 2017

محکومیت بین المللی اعدام جنایتکارانه علیرضا تاجیکی به دست دژخیمان خامنه ای

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژة سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام وحشیانه علیرضا تاجیکی توسط دژخیمان خامنه ای را محکوم کرد.
در بیانیه گزارشگر ویژه ملل متحد آمده است: علیرضا تاجیکی در ۱۰ اوت، به‌رغم مداخلات مکرر کارشناسان حقوق بشر ملل متحد اعدام شد؛ آنها گفتند، مجازات مرگ هرگز نباید علیه یک کودک اعمال شود و افزودند که طبق گزارش‌ها، تاجیکی شکنجه شده و از یک محاکمة عادلانه برخوردار نبوده است.
گزارشگر ویژه می‌افزاید: «دادگاه رژیم بر استفاده از «اعترافات» اجباری تکیه کرده که طبق گزارش‌ها با اعمال شکنجه، از جمله کتک‌زدن، شلاق‌زدن و آویزان‌کردن از دست و پا، به‌دست آمده....


No comments:

Post a Comment