Friday, August 11, 2017

محدود کردن تماسهای تلفنی در زندانهای ارومیه و مهاباد

دژخیمان خامنه ای در زندان ارومیه و مهاباد به منظور فشار به زندانیان اقدام به محدود کردن تماسهای تلفنی آنها کردند.
گردانندگان زندان طی ابلاغیه ای به زندانیان اعلام کردند که از این پس فقط می‌توانند با ۷ شماره تماس داشته باشند و زندانیان باید این ۷ شماره را از قبل به زندانبانان در زندان بدهند تا از تماسهای زندانی مطلع باشند و پس از آن فقط قادر خواهند بود که با همان ۷ شماره تماس بگیرند.این محدودیتها از روز ۱۸ مرداد ماه اعمال شده است.
این اقدام برای اعمال سانسور و کنترل اخبار فشار بر زندانیان بخصوص....


No comments:

Post a Comment