Wednesday, August 30, 2017

اعدام جنایتکارانه دستکم دو زندانی در زندان مرکزی اردبیل

رژیم ضدبشری آخوندی دستکم دو زندانی از چهار زندانی منتقل شده به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل را در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه ۸ شهریور اعدام کرد.
این دو اعدامی فردین حسینی و مسعود ولی زاده نام داشتند. این دو اعدامی هر دو از ساکنین شهر اردبیل بوده و مدت ۴ سال در این زندان در انتظار اعدام بودند. فردین حسینی ۳۱ ساله، مجرد و مهندس شیمی بود.....


No comments:

Post a Comment