Tuesday, August 8, 2017

اعدام جنایتکارانه ۲ زندانی در زاهدان و زنجان و صدور حکم اعدام ۴ زندانی دیگر

دژخیمان خامنه ای سحرگاه روز دوشنبه ۱۶ مرداد، یک زندانی را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کردند.
رژیم آخوندی صبح روز دوشنبه نیز یک زندانی در زندان زنجان حلق آویز کرد
همچنین دستگاه قضایی رژیم حکم اعدام ۴ زندانی از جمله دو اعدام در ملآ عام را در شهرهای اصفهان، سلماس و ورامین صاد...


No comments:

Post a Comment