Wednesday, August 30, 2017

سی ان ان: شروع دور دوم روحانی با نقض حقوق بشر و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

سي.ان.اس گزارشي درباره زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا در گوهردشت ارائه داد.
سی ان ان نوشت: «دور دوم رياست‌جمهوري روحاني... با نقض‌هاي حقوق بشر و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي شروع شد...رياست‌جمهوريِ به ظاهر «مدره» او، با سركوب داخلي، از جمله بالاترين ميزان اعدام‌ها طي ۲۰سال اخير برجسته شده است».
سي.ان.اس. نيوز، افزود: «دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران... گفت، وضعيت زندانيان اعتصابي در محل جديدشان، «غير قابل تحمل» است. «چندين دوربين مداربسته و دستگاه‌هاي شنود در آنجا نصب شده تا زندانيان تحت فشار فزاينده قرار گيرند، ۲۴ ساعته و هفت روز هفته تحت كنترل باشند و اجازه داده نشود....


No comments:

Post a Comment