Tuesday, September 12, 2017

خاطرات یکی از سرکردگان سپاه از سراسیمگی خمینی و خامنه‌ای از عملیات فروغ جاویدان

در خاطراتی که از پاسدار نورعلی شوشتری از سرکردگان به هلاکت رسیده سپاه پاسداران در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، لرزه سرنگونی و سراسیمگی خمینی و خامنه‌ای از عملیات کبیر فروغ جاویدان مشهود است.
یک رسانه حکومتی با درج قسمتی از این مطلب می نویسد: سال 67، داخل قرارگاه، خامنه‌ای و محسن رضایی هم بودند. خبر آوردند که به کرند حمله شده. قبول نمی‌کرد. می‌گفت: این گزارش اشتباه است...خبر دادند، رسیده‌اند اسلام‌آباد. خامنه‌ای گفت: احتمالا (مجاهدین هستند) و هدفشان تهران است. وارد عمل شوید. محسن رضایی جواب داد: این منطقه ارتش است و در مسئولیت سپاه نیست؛ اما خامنه‌ای رو کرد به شوشتری و گفت با توجه به اینکه شما قبلا در کرمانشاه حضور...


No comments:

Post a Comment