Tuesday, September 12, 2017

مسلم اسکندر فیلابی: بى آبرویى هاى پى در پى ورزشی در رژیم فاسد و جنایتکارآخوندها

رژیم دزد و فاسد آخوندها که پس اندازهاى مردم و دستمزدهاى کارگران زحمتکش ایران را در ابعاد نجومی و بدون هیچ شرم و خجالتى به یغما برده با پرداخت نکردن تعهداتش به فدراسیون جهانی شطرنج یک بی آبرویی بین المللی ببار آورد. فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) با خارج کردن نام ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج ایران را رسماً تعلیق کرد و تازمانی که بدهی ۱۲۰ هزار دلاری این فدراسیون به فیده پرداخت نشود تعلیق ایران در این رشته ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر رژیم آخوندی که سالهاست با انوع حمایت های مالی و نظامی و سیاسی از رژیم جنایتکار بشار اسد به ادامه حکومت ننگین او یاری رسانده است در یک بی آبرویی دیگر متهم به تبانی در بازی فوتبال با سوریه شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا (آی اف سی) به دلیل اعتراض های طرح شده از سوی تیم های ازبکستان و استرالیا، تحقیق ....


No comments:

Post a Comment