Tuesday, September 12, 2017

اظهارنظرهای متاقض مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی درباره پیامدهای برجام

تناقض گویی مقامات و مهره ها و رسانه های حکومتی تصویر روشنی از وضعیت نظام در بن بست برجام ارائه می دهد.
«خرازی در نشست شورای راهبردی روابط خارجی که باحضور وزیر خارجه پیشین فرانسه برگزار شد افزود مواضع کشورهای اروپایی در حمایت از برجام صریج بوده اما مسائل بانکی و بیمه یی هنوز حل نشده و امیدواریم این آزمایش به اثبات استقلال سیاست اروپا در برابر آمریکا منتهی شود» (تلویزیون رژیم- 21 شهریور).
در همین حال علی خرم از مشاوران ظریف رژیم را لاعلاج از اجرای دستورات آژانس و برجام دانست و گفت«نظام بدون توجه به بهانه‌جویی‌های امریکا و سنگ‌اندازی امریکا در مقابل برجام، باید به..


No comments:

Post a Comment